Hot Pink Heart Magnet

Originals in the fashion world: Place du Soleil, daring, colorfull and small editions. 

Place du Soleil has presented its new collection. In their showroom, fashion retailers delight in an original, colorful and very fashionable Place du Soleil collection that can be ordered every summer for the following spring. The middle segment brand “lies” well between many different collections and ensures through variety and originality the shop floor again for the attention of the shop visitors.

For the owner duo Andrea and Eelco Faber, expanding their clothing line was a logical consequence of the developments in fashion retail. “When presenting our new collections at the fair and through agents, we felt an increasing hesitation among the retailers: a new brand, original and innovative, in these stormy times many retailers are focusing on keeping their bestsellers. There is often hesitation and little budget to order new brands and to commit for longer periods. Buyers do not always have their eyes wide open to newcomers. Originality and daring therefore do not always get a fair chance. There is a flattening out and the boldness of the collections is lost. Something had to be done about that! ” Bold collections, original, colorful and limited editions: that is Place du Soleil.

 

The entire development process of the collections is in the hands of Andrea and Eelco. From design and sample execution to production control and development in the workshops. “During our many travels in recent years, we have found beautiful workshops and factories worldwide where our collections are produced in small quantities and with love for the product. There is also the strength: small scale, passion and short lines. In the collections, influences from the journeys we make together are clearly present: in embroidery, in straps, in a print. It is so beautiful to see how all those different specific needlework come together in a fashionable collection. ”

 

Andrea has been designing her own collections for a small audience for years. Once started as a hat maker, she quickly found herself in a shop in Haarlem and internationally at fashion fairs in Duesseldorf, Paris and New York. Her hats and head decorations sold halfway around the world. Blood creeps where it cannot go and in recent years original and wearable fashion collections have been regularly created. There is really no time left for the shop in Haarlem: it was closed a few years ago.

The suitcases are packed because the new collections have to be made and the (international) agencies are waiting for their new sample collections!

Place du Soleil shines a new light in the overcast fashion retail. Let the sun shine!

 

 

 

Hot Pink Heart Magnet OUR STORY

Originelen in modeland: Place du Soleil, durf, kleur en kleine oplages

Place du Soleil heeft haar nieuwe collectie gepresenteerd. In hun showroom verlekkeren zich fashion-retailers bij een originele, kleurrijke en zeer fashionable Place du Soleil collectie die ieder zomer te orderen is voor het voorjaar daarop.. Het middensegment merk “ligt”goed tussen veel verschillende collecties en zorgt door afwisseling en originaliteit op de winkelvloer weer voor attentie van de winkelbezoekers.

Voor het eigenaars duo Andrea en Eelco Faber was het uitbreiden van hun kledinglijn een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de mode-retail. “Bij de presentaties van onze nieuwe collecties op de beurs en via agenten,voelden we een toenemende aarzeling bij de retailers: een nieuw merk, origineel en vernieuwend, in deze stormachtige tijd richten veel retailers zich op behouden van hun bestsellers. Er is vaak aarzeling en weinig budget om nieuwe merken te orderen en zich te binden voor langere perioden. Inkopers hebben dan niet altijd hun ogen wijd open voor nieuwkomers. Originaliteit en durf krijgen daarom niet altijd een eerlijke kans. Er treed een vervlakking op en de durf uit de collecties gaat verloren. Daar moest wat aan gebeuren!”

Gedurfde collecties , origineel , kleurrijk en kleine oplages : dat is Place du Soleil.

Het gehele ontwikkelings proces van de collecties ligt in handen van Andrea en Eelco. Van ontwerp en sample uitvoering tot de productiecontrole en ontwikkeling in de ateliers. “Tijdens onze vele reizen van de afgelopen jaren hebben we wereldwijd prachtige ateliers en fabriekjes gevonden waar onze collecties in kleine oplages en met liefde voor het product, geproduceerd worden. Daarin zit ook de kracht: kleinschaligheid, passie en korte lijnen.
In de collecties zijn invloeden van de reizen die we samen maken, duidelijk aanwezig: in borduursels, in bandjes, in een opdruk. Het is zo mooi om te zien hoe al die verschillende specifieke handwerken samenkomen in een modieuze collectie.”


Andrea ontwerpt al jaren eigen collecties voor een klein publiek. Ooit begonnen als hoedenmaakster wist zij al snel haar draai te vinden in een winkel in Haarlem en internationaal op modebeurzen in Duesseldorf, Parijs en New York. Haar hoeden en hoofddecoraties verkochten over de halve wereld. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in de afgelopen jaren onstonden met regelmaat originele en draagbare modecollecties. Voor de winkel in Haarlem is er echt geen tijd meer: die werd enkele jaren terug gesloten. De koffers staan gepakt want de nieuwe collecties moeten gemaakt en de (internationale) agenturen wachten op hun nieuwe sample collecties!

Place du Soleil, schijnt een nieuw licht in de bewolkte mode-retail. Let the sun shine!

 

 

 

© 2014 - 2024 Place du Soleil | sitemap | rss